Technology CSMS

Đối tác của chúng tôi

Sứ mệnh của CSMS là chìa khoá mở lối thành công cho khách hàng thông qua việc thu hút, tăng doanh thu, tăng tỷ lệ khách hàng quay lại mua hàng và bán hàng bằng SMS/MMS.
CSMS.VN - The communications platform to power your organization

CSMS là một thương hiệu trực thuộc Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ VSME. Dựa vào lợi thế cộng hưởng từ hệ sinh thái technology, chúng tôi cung cấp giải pháp SMS/MMS hoàn chỉnh, hoạt động ổn định đáp ứng các nhu cầu tuỳ biến cao của khách hàng.